ورود به پرتال مشتریان
جشنواره وب ایران هم زمان با اعلام برندگان بیانیه ای را به مناسبت پایان چهارمین جشنواره وب ایران منتشر کرده است که در ادامه متن کامل این بیانیه درج شده است چهارمین جشنواره وب ایران با بهره مندی گسترده از همکاری فعالان وب کشورمان و شرکت های معتبر و موقعیت مند و مشارکت علاقمندان٬ در جایگاه ممتازی نسبت به دوره های پیشین تا ساعاتی دیگر به فرجام می رسد. فرجامی که خود آغازی نو را نوید می دهد. آغازی برای تعالی٬ برای برتر بودن و پیشی گرفتن از رقیبان در عرصه های ملی و فرا ملی.

بیانیه پایانی چهارمین جشنواره وب ایران

دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی همزمان با سالی که مزیّن به نام جهاد اقتصادی است در بهمن‌ماه سال‌جاری، نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی را در واحدهای استانی به‌طور سراسری و همزمان برگزار خواهد نمود.

نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی

بستن پنجره