ورود به پرتال مشتریان
فروشگاه ملودی
فناوری:php,ajax,html,
برنامه نویسان:مرتضی ابراهیم نژاد
طراحان:محسن عبادی
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://bizna.ir/melody
فروشگاه ملودی
بیزنس ملی ایران
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://bizna.ir
بیزنس ملی ایران

بستن پنجره