ورود به پرتال مشتریان
شورای اسلامی شهر بابل
فناوری:سیستم خبرگزاری میدا
برنامه نویسان:تیم میدا
طراحان:تیم میدا
تاریخ ساخت:1392
آدرس سایت:http://www.babolshora.com/
شورای اسلامی شهر بابل
جمعیت انسجام اسلامی چهارده معصوم
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://ensejam-e.ir
جمعیت انسجام اسلامی چهارده معصوم
باشگاه خبری شمال ایران BBN
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم برنامه نویسی میدا
تاریخ ساخت:1387
آدرس سایت:http://bbn.ir
باشگاه خبری شمال ایران BBN

بستن پنجره