ورود به پرتال مشتریان
نرم افزار خبرگزاری
دنیای امروز برایند ارتباطات بیش از حد وسیع و گسترده میان انسانهای امروزی است که از مجراهای مختلف تامین می گردد.
از مهمترین انواع رسانه های امروزی رسانه های الکترونیک و سایبری است. در دنیای امروز سرعت انتقال و گستره توزیع اطلاعات و اخبار از اهمیت بالایی برخوردار است و لذا رسانه های سایبری نسبت به سایر رسانه های مکتوب از اهمیت بالایی برخوردار هستند و آینده رسانه ها در فضای سایبر تعریف شده است.

با توجه به دانش بنیان بودن فضای سایبر انتخاب ابزار مناسب نقش جدی در موفقیت رسانه ها دارد. پیچیدگی فنی ، تغییر سریع نیازها و روشها در فضای سایبر و مخاطرات فعالیت در این عرصه بر اهمیت ابزار مناسب افزوده است.

  • ارسال خبر و مدیریت خبرها
  • دریافت بی نهایت خبر از کانال های Rss
  • بخش بندی و مدیریت بخش ها
  • افزودن صفحه  و منو
  • نظرسنجی و نظردهی برای هر خبر
  • لینکستان و پیوندها
  • خبرنامه پیامکی و ایمیلی
  • سامانه پیام کوتاه  همراه با خط اختصاصی ده رقمی
  • عضویت و ارسال خبر توسط کاربران
  • بلوک بندی خبرها

همچنین شما می توانید امکانات و ماژول های سفارشی خود را به کارشناسان تیم برنامه نویسی میدا اعلام نمائید تا برای شما بصورت جداگانه طراحی نمائید.

بستن پنجره