ورود به پرتال مشتریان
پرتال سازمانی و اداری

دنیای امروز برایند ارتباطات بیش از حد وسیع و گسترده میان انسانهای امروزی است که از مجراهای مختلف تامین می گردد.
از مهمترین انواع رسانه های امروزی رسانه های الکترونیک و سایبری است. در دنیای امروز سرعت انتقال و گستره توزیع اطلاعات و اخبار از اهمیت بالایی برخوردار است و لذا رسانه های سایبری نسبت به سایر رسانه های مکتوب از اهمیت بالایی برخوردار هستند و آینده رسانه ها در فضای سایبر تعریف شده است.

با توجه به دانش بنیان بودن فضای سایبر انتخاب ابزار مناسب نقش جدی در موفقیت رسانه ها دارد. پیچیدگی فنی ، تغییر سریع نیازها و روشها در فضای سایبر و مخاطرات فعالیت در این عرصه بر اهمیت ابزار مناسب افزوده است.

 • ارسال خبر و مدیریت خبرها

 • نامه نگاری

 • ثبت نام تور و کلاسها

 • اطلاعیه به کارمندان

 • دریافت بی نهایت خبر از کانال های Rss

 • بخش بندی و مدیریت بخش ها

 • افزودن صفحه  و منو

 • نظرسنجی و نظردهی برای هر خبر

 • لینکستان و پیوندها

 • خبرنامه پیامکی و ایمیلی

 • سامانه پیام کوتاه  همراه با خط اختصاصی ده رقمی

 • عضویت و ارسال خبر توسط کاربران

 • بلوک بندی خبرها

همچنین شما می توانید امکانات و ماژول های سفارشی خود را به کارشناسان تیم برنامه نویسی میدا اعلام نمائید تا برای شما بصورت جداگانه طراحی نمائید.

بستن پنجره