ورود به پرتال مشتریان
پرتال دانشگاهی

پرتال دانشگاهی میدا یک نرم افزار جامع و کامل در حوزه وب سایت های دانشگاهی می باشد. امکاناتی که در این سیستم طراحی شده است به شرح زیر می باشد

 • سایت ساز برای هر دانشکده

 • سمینار جامع با قابلیت عضوگیری

 • هیت علمی جامع

 • شبکه اجتماعی صنعتی

 • پروفایل برای دانشجویان

 • پروفایل برای کارمندان

 • سیستم نامه نگاری

 • سامانه پیام کوتاه ساز

 • اعلام نمرات از طریق پیامک

 • سیستم اطلاعیه

 • سیستم خبرگزاری

 • چارت سازمانی

 • کنترل پنل برای کارمندان

 • کنترل پنل برای دانشجویان

 • کنرتل پنل برای هیت علمی

 • سیستم صعنت گر

 • و صد ها امکانات دیگر
   
   

بستن پنجره