ورود به پرتال مشتریان
دانشکده آزاد فنی قائمشهر
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://217.219.168.170/
دانشکده آزاد فنی قائمشهر
دانشکده آزاد انسانی قائمشهر
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://217.219.168.170/
دانشکده آزاد  انسانی  قائمشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای قائم شهر
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:میرمهدی محمدی
تاریخ ساخت:1388
آدرس سایت:http://sama-gh.com/sc
آموزشکده فنی و حرفه ای قائم شهر

بستن پنجره