ورود به پرتال مشتریان
آموزشگاه زبان انگلیسی سما
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:مرتضی ابراهیم نژاد
طراحان:میرمهدی محمدی
تاریخ ساخت:1388
آدرس سایت:http://sama-gh.com/en
آموزشگاه زبان انگلیسی سما
مدرسه ابتدایی دخترانه سما
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:مرتضی ابراهیم نژاد
طراحان:میرمهدی محمدی
تاریخ ساخت:1388
آدرس سایت:http://sama-gh.com/med2
مدرسه ابتدایی دخترانه سما
هنرستان فنی و حرفه ای سما
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:میرمهدی محمدی
تاریخ ساخت:1388
آدرس سایت:http://sama-gh.com/art
هنرستان فنی و حرفه ای سما

بستن پنجره