ورود به پرتال مشتریان
شرکت آرمان تجارت پردیس شمال
فناوری:سیستم خبرگزاری میدا
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1392
آدرس سایت:http://armantps.ir
شرکت آرمان تجارت پردیس شمال
شرکت ایمن راه کار
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان: تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://eimenrahkar.com
شرکت ایمن راه کار
شرکت محک
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://mahak.co.ir
شرکت محک

بستن پنجره