ورود به پرتال مشتریان
وب سایت رسمی جبهه حامیان ولایت
فناوری:سیستم خبری میدا نسخه2
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1391
آدرس سایت:http://jhvelayat.com
وب سایت رسمی جبهه حامیان ولایت
Babolname.com | بابل نامه
فناوری:سیستم خبری میدا نسخه2.5(مخصوص هفته نامه)
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1391
آدرس سایت:http://babolname.com
Babolname.com | بابل نامه
lahjeh.com | لــهـــجــــه . كــــــام
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1388
آدرس سایت:http://lahjeh.com
lahjeh.com   |   لــهـــجــــه . كــــــام

بستن پنجره