ورود به پرتال مشتریان
درباره ما
تیم برنامه نویسی میدا از سال 1387 با هدف فعالیت در زمینه نرم افزار پا به عرصه وجود نهاد و در سال 1389  به طور تخصصی فعالیت خود را به اینترنت و وب متمرکز ساخت.
در این گذار ، چالش عمده ای پیش روی ما بود، چون می بایست کارهایی عرضه کنیم که در کنار کارهای دیگران از سراسر دنیا بر یک محمل قرار گیرند و بالطبع توقعات روز افزون مشتریان ما را برآورده سازد.
بالا بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نبود که به طور اتفاقی حاصل گردد. دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام گرفته است برای مجموعه میدا تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته است.

بستن پنجره