ورود به پرتال مشتریان
شبکه فروش شاپ تل
فناوری:نرم افزار فروشگاه ساز بیزنا
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1391
آدرس سایت:http://shoptel.ir
شبکه فروش شاپ تل
فروشگاه زیور
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:مرتضی ابراهیم نژاد
طراحان:محسن عبادی
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://bizna.ir/zivar
فروشگاه زیور
کارت پستال
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:مرتضی ابراهیم نژاد
طراحان:تیم برنامه طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://kartpostal.ir/
کارت پستال

بستن پنجره