ورود به پرتال مشتریان
بارفروش
فناوری:سیستم خبرگزاری میدا
برنامه نویسان:تیم میدا
طراحان:تیم میدا
تاریخ ساخت:1392
آدرس سایت:http://barforoush.com/
بارفروش
پایگاه اطلاع رسانی مسجد امام سجاد (ع)
فناوری:سیستم خبرگزاری میدا
برنامه نویسان:تیم میدا
طراحان:تیم میدا
تاریخ ساخت:1392
آدرس سایت:http://sajadeh.com/
پایگاه اطلاع رسانی مسجد امام سجاد (ع)
اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل
فناوری:سیستم خبرگزاری میدا
برنامه نویسان:تیم میدا
طراحان:تیم میدا
تاریخ ساخت:1392
آدرس سایت:http://babolsport.ir/
اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل

بستن پنجره