ورود به پرتال مشتریان
مدرسه ابتدایی پسرانه سما
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:میرمهدی محمدی
تاریخ ساخت:1388
آدرس سایت:http://sama-gh.com/ep1
مدرسه ابتدایی پسرانه سما
پرتال دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
فناوری:php,css,ajax,java,mysql,MysqlServer,
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:میرمهدی محمدی -تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1389|1390
آدرس سایت:http://217.219.168.170/
پرتال دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

بستن پنجره