ورود به پرتال مشتریان
اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل
فناوری:سیستم خبرگزاری میدا
برنامه نویسان:تیم میدا
طراحان:تیم میدا
تاریخ ساخت:1392
آدرس سایت:http://babolsport.ir/
اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل
شورای اسلامی شهر بابل
فناوری:سیستم خبرگزاری میدا
برنامه نویسان:تیم میدا
طراحان:تیم میدا
تاریخ ساخت:1392
آدرس سایت:http://www.babolshora.com/
شورای اسلامی شهر بابل
شرکت آرمان تجارت پردیس شمال
فناوری:سیستم خبرگزاری میدا
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1392
آدرس سایت:http://armantps.ir
شرکت آرمان تجارت پردیس شمال

بستن پنجره