ورود به پرتال مشتریان
آموزشگاه زبان انگلیسی سما
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:مرتضی ابراهیم نژاد
طراحان:میرمهدی محمدی
تاریخ ساخت:1388
آدرس سایت:http://sama-gh.com/en
آموزشگاه زبان انگلیسی سما
فروشگاه ملودی
فناوری:php,ajax,html,
برنامه نویسان:مرتضی ابراهیم نژاد
طراحان:محسن عبادی
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://bizna.ir/melody
فروشگاه ملودی
پرتال کانون مهندسین بابل
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://babol-eng.com
پرتال کانون مهندسین بابل

بستن پنجره