ورود به پرتال مشتریان
شبکه فروش شاپ تل
فناوری:نرم افزار فروشگاه ساز بیزنا
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1391
آدرس سایت:http://shoptel.ir
شبکه فروش شاپ تل
وب سایت رسمی جبهه حامیان ولایت
فناوری:سیستم خبری میدا نسخه2
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1391
آدرس سایت:http://jhvelayat.com
وب سایت رسمی جبهه حامیان ولایت
Babolname.com | بابل نامه
فناوری:سیستم خبری میدا نسخه2.5(مخصوص هفته نامه)
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1391
آدرس سایت:http://babolname.com
Babolname.com | بابل نامه

بستن پنجره