ورود به پرتال مشتریان
باشگاه خبری شمال ایران BBN
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم برنامه نویسی میدا
تاریخ ساخت:1387
آدرس سایت:http://bbn.ir
باشگاه خبری شمال ایران BBN
معاونت سما قائمشهر
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:میرمهدی محمدی
تاریخ ساخت:1388
آدرس سایت:http://sama-gh.com
معاونت سما قائمشهر
کارت پستال
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:مرتضی ابراهیم نژاد
طراحان:تیم برنامه طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://kartpostal.ir/
کارت پستال

بستن پنجره