ورود به پرتال مشتریان
قالب جدید سایت لهجه
فناوری:html-css3-ajax-
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1391
آدرس سایت:http://lahjeh.com
قالب جدید سایت لهجه
شرکت ایمن راه کار
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان: تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://eimenrahkar.com
شرکت ایمن راه کار
جمعیت انسجام اسلامی چهارده معصوم
فناوری:php,css,ajax,java,mysql
برنامه نویسان:تیم برنامه نویسی میدا
طراحان:تیم طراحی میدا
تاریخ ساخت:1390
آدرس سایت:http://ensejam-e.ir
جمعیت انسجام اسلامی چهارده معصوم

بستن پنجره